Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam DUM

9. 7. 2012

 DUM – Čj – 1. roč.

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Materiály jsou zpracovány pro výuku čtení genetickou metodou, dají se však použít i pro jiné metody.
Součástí jsou badatelské nebo tvůrčí úkoly, na kterých se žáci učí pracovat s ICT.
Jsou v programu SMART Notebook pro interaktivní tabuli.
 
 1. Počáteční hláska. Písmena A, E, I, O, U.
 2. Obrázky a písmena. A, E, I, Y.
 3. Dlouhé a krátké samohlásky.
 4. Která věta patří k obrázku?
 5. Slož slovo z písmen.
 6. Najde koťátko maminku? Počáteční písmena R, L, V, N.
 7. Čteme a kreslíme. Písmena T, P, B, J, K, Č, R, L, V, N, Z, M.
 8. Slovní pexeso.
 9. Písmeno H. Doplňování slov do vět.
10. Čtení s porozuměním.
11. Pohádky, z pytle ven!
12. DI, TI, NI.
13. DĚ, TĚ, NĚ.
14. Písmena G, F. Vánoční hraní.
15. Písmena Ď, Ť, Ň.
16. Velká a malá písmena.
17. Rozlišování b – d. Psací písmena l, e. i, u, o, m, M.
18. Vetřelci. Čtení s porozuměním.
19. Čtení se zvířátky.
20. Čtení s porozuměním. Věty a obrázky. Kdo co dělá.

 DUM – Čj – 4. roč.

DUM – Aj – 3. roč.
 
Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Materiály jsou zpracovány v programu SMART Notebook pro interaktivní tabuli.
 
 1. Použití slovesa ,,to have“ při popisu osob
 2. Překládání vět z angličtiny do češtiny a naopak.
 3. Upevňování slovní zásoby – části těla + oblečení a procvičování vět se slovesem mít
 4. Tvoření příčestí přítomného a procvičování ve větách
 5. Procvičování přítomného průběhového času a procvičení ve větách a otázkách
 6. Jaké je dnes počasí?
 7. Co si vezmeš na sebe, když…? Utužování slovní zásoby (počasí, oblečení)
 8. O mně …
 9. Krátký příběh na neznámé téma - čtení s porozuměním
10. Moje rodina – čtení neznámého textu na dané téma
11. Číslovky 0 – 100
12. Pocity
13. Předložky místa
14. Sloveso být v oznamovací větě, otázce a záporu – použití s osobními zájmeny
15. Tvoření otázek a odpovědí se slovesem CAN, HAVE a pomocného slovesa DO
16. Přivlastňovací zájmena
17. Můj den
18. Kolik je hodin?
19. Časování sloves ve 3. osobě čísla jednotného
20. Co rád děláš? Co rád dělá on nebo ona
 
DUM – 2. roč. – Člověk a jeho svět
Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.
Materiály jsou zpracovány v programu SMART Notebook pro interaktivní tabuli.
 1. Měsíce.
 2. Týden.
 3. Hodiny.
 4. Podzim.
 5. Ovoce a zelenina.
 6. Podzim na poli.
 7. Podzim v lese.
 8. Houby.
 9. Pozdravy.
10. Moje rodina.
11. Pokojové rostliny.
12. Domácí zvířata.
13. Začíná zima.
14. Pokojové rostliny II.
15. Čistota.
16. Bezpečná domácnost.
17. Nemoc.
18. Zdravá strava.
19. Zdravé zuby.
20. Životní prostředí.
21. Začíná jaro.
22. Stromy na jaře.
23. Jehličnaté stromy na jaře.
24. Zvířata na jaře.
25. Zvířata na jaře II.
26. Rostliny na jaře.
27. Naše obec.
28. Krajina v našem okolí.
29. Dopravní značky.
30. Dříve a nyní.
31. Jak se mění život lidí.
32. Začíná léto.
33. Léto na louce.
34. Léto u rybníka.
35. Léto na poli.
36. Léto.
DUM – 2. roč. – Člověk a jeho svět
Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.
Materiály jsou zpracovány v programu SMART Notebook pro interaktivní tabuli.
1. Plán učebny
2. Směrová růžice
3. Pravidla pro chodce
4. Jak vypadá zemský povrch
5. Jak měříme výšku v krajině
6. Co vyčteme z map
7. Některé nápady musíme odmítnout
8. Soužití vyžaduje pravidla
9. Měříme délku
10. Měříme hmotnost
11. Jednotky
12. Převádíme jednotky
13. Potrava
14. Trávicí soustava
15. Pravidla
16. Jídlo
17. Stres
18. Vzduch
19. Měříme teplotu
20. Hlavní složky vzduchu
21. Oheň
22. Kalendář
23. Měsíc
24. Skanzen
25. Život předků
26. Velikonoce
27. Věstonická Venuše
28. Ovoce
29. Ovoce II
30. Zelenina I
31. Zelenina II
32. Zelenina III
33. Květy
34. Opylování
35. Opylování II
36. Půda – domov rostlin a živočichů