Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak a na co darovat

22. 8. 2014

Jak darovat.doc

JAK A NA CO DAROVAT?

Druhy darů:
 
I. Věcný dar škole – po domluvě s ředitelkou
 
II. Finanční dar škole – účelově neurčený (finance budou použity dle uvážení ředitelky na nákup podle stanovených priorit).
V tomto školním roce to:      
1. interaktivní tabule
2. učební pomůcky a knihy pro děti
3 vybavení ke zlepšení prostředí ve škole
4. vybavení školní zahrady
5. nákup výukových programů a licencí
6. vybavení ICT
 
Dary účelově neurčené preferujeme, neboť umožňují nákup toho, co je právě nejvíce potřeba.
 
III. Finanční dar škole účelově určený na pořízení ………………… (finance mohou být použity pouze pro účel Vámi uvedený)
 
IV. Sponzorský dar nebo příspěvek
Smlouva sponzorská se uzavírá, pokud sponzor přispívá na činnost organizace či na jiný účel, specifikovaný ve smlouvě, a organizace mu na oplátku zajistí propagaci (reklamu). Organizace např. zajistí sponzorovi reklamu na svých webových stránkách, na dresech svých sportovců apod.
 
Postup při darování:
 
Na každý dar bude sepsána darovací smlouva. Darovací nebo sponzorskou smlouvu si můžete stáhnout a vyplnit, nebo vám ji připraví ředitelka školy.
 
Pokud se rozhodnete darovat škole dar, ať už věcný nebo finanční, oznamte tento bohulibý záměr ředitelce školy zasláním vyplněné darovací smlouvy na e-mail školy: zstuklaty@seznam.cz, případně jejím předáním ve škole, nebo si domluvte schůzku s ředitelkou, která Vám dá darovací smlouvu k vyplnění.
Smlouvu sponzorskou, která zavazuje školu k poskytování reklamy, je potřeba připravit projednáním s ředitelkou školy na základě Vašich představ a našich možností.
(Ve škole platí zákaz reklamy náboženských a politických hnutí a stran.)
 
Dary účelově neurčené lze přijímat bez prodlení ihned po sepsání darovací smlouvy. Pro případ přijímání darů účelově neurčených dal zřizovatel základní škole předchozí souhlas rozhodnutím zastupitelstva obce Tuklaty ze dne 29. 1. 2014.
 
U darů účelově určených (v darovací smlouvě jste uvedli, na co konkrétně musí škola dar použít) je potřeba požádat zřizovatele - obec Tuklaty - o souhlas s přijetím takového daru a počkat na udělení souhlasu. Dříve nelze dar přijmout.
 
Jak uhradit finanční dar?
 
Po podepsání smlouvy můžete dar zaslat převodem na účet školy č.  51-5668740247/100 (Komerční banka) nebo předat v hotovosti ve škole nejlépe účetní (a asistentce) paní Olze Matějkové, případně ředitelce. Dostanete potvrzení - pokladní doklad.
 
DAROVACÍ SMLOUVA – snížení základu daně
 
Zaměstnanci, Právnické osoby (firmy a organizace) a OSVČ, Podnikateléa osoby s příjmy dle zákona o daních z příjmumají možnost si od základu daně odečíst hodnotu poskytnutých darů.
 
K oprávnění takovéhoto snížení základu daně je potřeba doložit darovací smlouvu a potvrzení
o zaplacení daru - buď stvrzenku o platbě v hotovosti, nebo kopii výpisu z bankovního účtu.
  
SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK -  daňově uznatelným výdajem/nákladem. 
 
V případě dalších dotazů se můžete obracet na ředitelku školy, tel. 608 263 411, e-mail: zstuklaty@seznam.cz